top of page

mindful tapping

Mindful Tapping® är en kraftfull kombination av somatisk mindfulness, tapping och somatiska terapier.

Baseras på neurofysiologiska kunskaper om hur hjärna och nervsystem fungerar vid stress och trauma. 

Det handlar om metoder som reglerar nervsystemet. Ett lärsystem. Vi har lärt in och fortsätter prediktionen, förutsägelsen, av handlingar, tankar, känslor etc men vi kan lära om så att förutsägelserna, prediktionerna, blir annorlunda och mer optimala.

En träningsmetod för hjärnan och våra vagusnerver som hjälper oss att förändra känslor, tankar & beteenden.

Mindful Tapping är lättlärda och enkla metoder för fysisk och psykisk hälsa, relationer och framgång inom skola, sport och arbetsliv. 

 

Kan användas som självhjälp och för terapi.

Stresshantering som går på orsakerna

 

Begreppet stresshantering används ofta om de metoder som man använder för att ta hand om stressen. 

 

Liksom stress är stresshantering ett ganska luddigt begrepp, som inrymmer allt från mindfulness till att gå i skogen, från vila till att gå på målarkurs.

 

Många stresshanteringsmetoder utgår från ett gammalt sätt att se på vad det är som är orsaken till stress. Man utgår från modellen om ett sympatiskt nervsystem som står för stress (flykt/kamp) och ett parasympatiskt nervsystem som står för vila. Följaktligen ska vi då vila för att bli mindre stressade. 

 

Men de flesta som har varit i stark stress vet att detta inte alltid ger så bra resultat, att det är svårt att komma ner i varv och svårt att ändra sina stress-mönster.

 

Modern forskning visar att denna modell inte är hela sanningen. Vi behöver tänka nytt när det gäller stresshantering.

 

Det beror på att vi idag vet att det finns tre automatiska reaktioner i nervsystemet, inte två. Kopplat till det parasympatiska nervsystemet finns nämligen en nerv som har två grenar (vagusnerven). 

 

Den ena grenen (centrala vagus) står mycket riktigt för återhämtning och trygghet (och socialt samspel), medan den andra (dorsala vagus) kastar oss in frys-reaktioner, när omgivningen är otrygg och hotfull. Däremellan finns sympatiska nervsystemet med flykt/kamp-reaktioner. Vi brukar visa detta som ett trafikljus.

 

När vi är med om upplevelser som kastar oss in i frysreaktioner ligger de kvar som obalanser i nervsystemet. Omedvetet pejlar vi då av vår omgivning efter hot som påminner om det vi varit med om. 

 

När vi har många sådana upplevelser i bagaget, triggas stressreaktioner igång oftare.

En trigger kan vara vad som helst som du kopplar ihop med en händelse som gett dig stress eller rädsla, en hund, åska, vissa ljud och färger mm.

Denna insikt gör att vi måste ta till andra metoder än att vila oss ur stressen.

 

Vi behöver hjälpa nervsystemet att omprogrammera stressreaktionerna så att vi kan känna oss trygga och lugna mer och mer av tiden.

 

Ju mer man rensar i sitt bagage, ju mindre behöver stresstillstånd som oro, rädsla, ångest eller nervositet prägla ens vardag. 

 

 

Med Mindful Tapping får du metoder som hjälper dig att göra detta. På en djup, kroppslig nivå, tar du hand om känslohjärnans reaktionsmönster och balanserar nervsystemet.

MT STEG3.jpg
bottom of page