top of page

mindful tapping

Mindful Tapping® är en kraftfull kombination av somatisk mindfulness, tapping och somatiska terapier.

Baseras på neurofysiologiska kunskaper om hur hjärna och nervsystem fungerar vid stress och trauma. 

Det handlar om metoder som reglerar nervsystemet. Ett lärsystem. Vi har lärt in och fortsätter prediktionen, förutsägelsen, av handlingar, tankar, känslor etc men vi kan lära om så att förutsägelserna, prediktionerna, blir annorlunda och mer optimala.

En träningsmetod för hjärnan och våra vagusnerver som hjälper oss att förändra känslor, tankar & beteenden.

Mindful Tapping är lättlärda och enkla metoder för fysisk och psykisk hälsa, relationer och framgång inom skola, sport och arbetsliv. 

 

Kan användas som självhjälp och för terapi.

Stresshantering som går på orsakerna

 

Begreppet stresshantering används ofta om de metoder som man använder för att ta hand om stressen. 

 

Liksom stress är stresshantering ett ganska luddigt begrepp, som inrymmer allt från mindfulness till att gå i skogen, från vila till att gå på målarkurs.

 

Många stresshanteringsmetoder utgår från ett gammalt sätt att se på vad det är som är orsaken till stress. Man utgår från modellen om ett sympatiskt nervsystem som står för stress (flykt/kamp) och ett parasympatiskt nervsystem som står för vila. Följaktligen ska vi då vila för att bli mindre stressade. 

 

Men de flesta som har varit i stark stress vet att detta inte alltid ger så bra resultat, att det är svårt att komma ner i varv och svårt att ändra sina stress-mönster.

 

Modern forskning visar att denna modell inte är hela sanningen. Vi behöver tänka nytt när det gäller stresshantering.

 

Det beror på att vi idag vet att det finns tre automatiska reaktioner i nervsystemet, inte två. Kopplat till det parasympatiska nervsystemet finns nämligen en nerv som har två grenar (vagusnerven). 

 

Den ena grenen (centrala vagus) står mycket riktigt för återhämtning och trygghet (och socialt samspel), medan den andra (dorsala vagus) kastar oss in frys-reaktioner, när omgivningen är otrygg och hotfull. Däremellan finns sympatiska nervsystemet med flykt/kamp-reaktioner. Vi brukar visa detta som ett trafikljus.

 

När vi är med om upplevelser som kastar oss in i frysreaktioner ligger de kvar som obalanser i nervsystemet. Omedvetet pejlar vi då av vår omgivning efter hot som påminner om det vi varit med om. 

 

När vi har många sådana upplevelser i bagaget, triggas stressreaktioner igång oftare.

En trigger kan vara vad som helst som du kopplar ihop med en händelse som gett dig stress eller rädsla, en hund, åska, vissa ljud och färger mm.

Denna insikt gör att vi måste ta till andra metoder än att vila oss ur stressen.

 

Vi behöver hjälpa nervsystemet att omprogrammera stressreaktionerna så att vi kan känna oss trygga och lugna mer och mer av tiden.

 

Ju mer man rensar i sitt bagage, ju mindre behöver stresstillstånd som oro, rädsla, ångest eller nervositet prägla ens vardag. 

 

 

Med Mindful Tapping får du metoder som hjälper dig att göra detta. På en djup, kroppslig nivå, tar du hand om känslohjärnans reaktionsmönster och balanserar nervsystemet.

EPICA modellen

Vi har ombildat namnet på modellen till EPICA modellen eller med fullständigt namn The EPICA Experiences Model.  A:et i namnet står för action.

           

Vi har ombildat namnet på modellen till EPICA modellen eller med fullständigt namn The EPICA Experiences Model.  A:et i namnet står för action.

         

 

Skälen till detta är att det är en sensorisk-motorisk modell. Ett sätt att fungera som sträcker sig från växter till människor. 

 

EPI är den sensoriska delen av modellen. Action är den term som speglar den motoriska delen av kopplingen sensorisk-motorisk. Action är i korthet rörelser dvs. somatomotorisk samt affekt och allostas dvs. visceromotorisk. 

 

Sensoriska nerver leder nervimpulser från sinnesorganen. Motoriska nerver leder nervimpulser utåt från hjärnan och ryggmärgen. 

Somatosensorisk – somatomotorisk & Viscerosensorisk - visceromotorisk. 

Biologiska facktermer som gör det enkelt att komma ihåg och att förstå.

 

Hos växter har vi fenomen som att öppna blommor vid solljus och sluta dem vid molnighet, låta rötter finna vägar mellan stenar och andra fysiska hinder och fånga insekter med hjälp av mekanosensorer som gör att bladen sluter sig om insekten som landar. 

 

Bakterier har sensorer för att finna föda och anpassar sin simning efter om det finns föda i närheten genom att simma dit. Alternativt simma därifrån om det är toxiska ämnen i närheten. Detta kallas för närma/fjärma vilket hos djur och människor motsvarar hedoni eller valens. Jämför med att affekt är en kombination av valens och arousal, vilket vi tar upp i steg 2 och steg 3. När bakterier inte finner föda vid riktad simning efter en gradient tar de till ett annat sim-beteende, tumlar runt, för att slumpvis finna föda och sedan åter övergå till riktat simmande.

 

Under framförallt de senaste 5 åren tar allt fler forskare upp den utvidgade information som hjärnans koppling till interoception innebär. Interoception studerades bara av ett fåtal forskare före 2010.  Vår förståelse av interoceptionens betydelse för hälsa och fysisk-psykisk ohälsa håller på att revolutionera våra synsätt på hur man kan arbeta med exempelvis ångest, PTSD, OCD, bipoläritet, depression, fibromyalgi, trötthets- och smärt-problematik, prestationer och relationer. 

 

Vi som använder oss av EPICA modellen är redan inne i denna revolution. Genom att till och med omsätta denna kunskap i praktisk tillämpning. EPICA modellen ger en god grund för att kunna tillämpa den växande nya kunskapen om betydelsen av kopplingen hjärna-kropp-social miljö. Den ger oss dessutom möjlighet att framföra det hoppfulla budskap detta innebär, på ett seriöst sätt. Då kan fler inse att det är möjligt att på ett hållbart sätt förändra livet.  Istället för att ”lära sig leva” med sina problem.  

Action uttrycker sig som rörelser; fight-flight-freeze, dissociation, orienteringssvar, tics, gester, skakningar, mimik, röstuttryck, blickriktning, ögonrörelser, beteenden, hållning, rörelsemönster och andning. Dessutom uttrycks action i fysiologiskform; autonoma nervsystemet, smärtor, kyla-värme, svettningar, förnimmelser från mage-tarm, hjärta, bröstkorg, hals och ansikte. Affektivauttryck som gråt, ilska, ensamhet, hopplöshet, ångest. 

Hur dessa action-uttryck uppstår, hur de ter sig när man aktiverat dem och hur man använder sig av dem i arbetet, lär man sig i våra kurser.

 

Som tidigare kan ni gärna länka nedanstående sidor. Så att ni kan hänvisa era vetgiriga presumtiva klienter till att läsa själva.  

Läs mer om action under avsnittet ”Kroppsorienterade arbetssätt” på:

https://mindfultapping.se/epica-modellen/

 

Hur eller varför metoderna fungerar är för en del en viktig fråga. Nu kan ni hänvisa nyfikna till denna sida:

https://mindfultapping.se/2020/12/14/mindful-tapping-teorin-bakom-metoderna-del-1-av-2/

 

Att ropa på evidens och bara ha en vag kännedom om vad det är kan botas genom att hänvisa till denna sida:

https://mindfultapping.se/evidens/

 

Tänk på att de tre ovanstående sidorna har länkar till bloggar och andra sidor som sammantaget ger information som räcker för att de flesta skall kunna stilla sin nyfikenhet J

 

      5 MAJ 2021

🌟  Ann-Sofi och Kjell 🌟

 


Kjell Forsberg / Ann-Sofi Forsberg

MSc & Founders of Mindful Tapping                                       


Center för Energipsykologi i Norden AB
info@centerforenergipsykologi.se

Peppingevägen 242, 271 78 Löderup
 

Ann-Sofi: 0708-48 72 60 , ann-sofi@cfep.se 

Kjell: 0730-59 55 84 , kjell@cfep.se 

 

centerforenergipsykologi.se  mindfultapping.se


Vi är biologer och fann inom det medicinskt-biologiska området andra kunskaper än de som råder inom energipsykologin. Så med dessa som utgångspunkt och i linje med utvecklingen inom traumakunskap, traumabehandling och neurovetenskap utvecklade vi successivt våra arbetssätt till att bli vad vi kallar neurosomatiska, psykobiologiska eller Mind-Brain-Body Transformations. (Termer som är behäftade med historiska referenser och därför haltar mer eller mindre.)

Med förändrade synsätt och arbetssätt utvecklade vi förvånansvärt lättlärda metoder. Kombinerat med lättförståelig pedagogik har det blivit möjligt att arbeta effektivt med det som orsakar eller försämrar fysiska och psykiska hälsoproblem, relationsproblem, prestationsproblem och addiktion. På ett sätt som är påfallande enkelt.

En Mindful Tapper kan arbeta med problem som man idag svårligen eller inte alls klarar av att göra enligt de rådande paradigmen inom medicin, psykoterapi, coaching, teknikträning av sport och sång, addiktion, ledarskap och undervisning.

Utbildningarna till Mindful Tapper och till att bli lärare i Mindful Tapping är öppna för alla som är intresserade av att arbeta för en ökad livskvalitet

MT STEG3.jpg
bottom of page