top of page

Mina böcker

När Förändringens Vindar Blåser

Hur reagerar du på en förändring? Bygger du vindskydd eller bygger du väderkvarnar?

Varför har du de här beteendena? Kan du välja beteenden eller “ blir det bara så”?

 

En annan fråga som genomsyrar boken är:

Finns det en väg som vi ska gå i livet eller är allt ett fritt val?

Finns det en mening med våra liv eller är det “slumpen” som avgör hur vi lever och vilka vägar vi tar?

I boken “När Förändringens Vindar blåser” skriver Birgitta om människors olika inställningar till förändringar och hur vi möter dem i våra liv. Hon utgår från sin egen förändringsprocess med en utbrändhet som grund där hon analyserar, reflekterar och som beteendevetare söker förklaringar till sitt beteende och sina reaktioner under den här tiden. Det finns många psykologiska teorier om förändringsbeteende och flera av dem har hon lyft fram i boken och kopplat sina egna erfarenheter till.

Efter 13 år som coach har hon haft samtal med en mängd människor under kortare och längre perioder som också ligger till grund för många av reflektionerna. Det finns tankar och modeller både ur ett personligt perspektiv och ett  samhällsperspektiv.

 

 

Det Osynliga Spelet

 

Min bok DET OSYNLIGA SPELET handlar om en tankemodell som du kan utgå ifrån för att se på dig själv och ditt liv. I boken har jag beskrivit min modell och tittat på vad som skett i mitt eget liv utifrån den. Jag påstår att det som är vårt största hinder för att ta oss vidare i livet inte är bristande kunskap och kompetens utan våra egna blockeringar och hinder.I livet finns det minst två spel — det synliga och det osynliga spelet.Det synliga spelet som utspelas så att vi ser det. Där har vi kända spelregler och en synlig spelplan. Det osynliga spelet spelas på en okänd spelplan för många och hittills har jag identifierat tre spelare.

 

SkalJaget; Det du lärt dig i livet att du ärBestår av en mängd olika tankar/ röster som talar om för dig hur du skall bete dig och som ständigt värderar och bedömer det du gör

 

KärnJaget; Det du vet att du är och det du lärt in omedvetetDet som är det spontana du utan värderingar och bedömningarDen inneboende kapacitet du tar fram när du prövat allt utanför dig

 

Betraktaren; Den här medspelaren är helt objektiv och registrerar beteenden och känslorutan att värdera och bedöma dem.

 

SkalJaget vill gärna dominera och är mest högröstat. För att du skall höra KärnJaget behöver du vara litet tyst och stilla och vara uppmärksam på flera olika signaler.Men om du ständigt har en dialog med ditt SkalJags alla röster så blir det litet svårt, då kan du behöva ta rollen som Betraktaren.

Kortlek Coachsamtal

En kortlek med 70 kort som innehåller frågor - utmaningar - affirmationer.Du tar ett kort var dag med en coachfråga som du fokuserar på under den dagen.Eller en utmaning som du har i tanken under en annan dagÄven en affirmation som du upprepar en dag och ser alla dina händelser under den dagen utifrån det perspektivet.   Välkommen att testa!

beställ via min mail bsjode@gmail.com

 

bottom of page