Ledardesignprogrammet

 

I det här programmet vill vi vidareutveckla det individuella

ledarskapet och se vilka möjligheter och fallgropar som

finns i det. 

Vi ska hitta den autentiska ledarförmågan så att du både

kan leda dig själv och därigenom även andra.

När du har hittat mer av dig själv gäller det att vara sann

mot dig och följa din egen ideologi i ditt ledarskap.

Vi börjar med att ta reda mer om vem du är genom olika

analyser, här är några ex. och möjligheter:

 

- IPU  Talent Insights - Management-Staff

 

- KASAM-din känsla av meningsfullhet

 

- DOS - analys  Vilka tankar styr ditt liv?

 

Sedan sätter vi mål med ditt ledarskap och tar reda på 

vilka värderingar du vill leda efter.

Vi tar reda på hur du ser på andra människor och kollar 

varför du vill vara ledare.

 

Vi gör ett avtal om att mötas - live eller online - regelbundet under ett år för att gå vidare genom att se och analysera händelser och upplevelser i din vardag. Det sker genom speglingar - utmaningar och ifrågasättande av både ditt beteende och dina medarbetares.

 

Min kund är troligen en mellanchef som sitter mellan produktionen och ledningsgruppen. Han/hon har varit ledare några år och tycker om att leda andra. Hon/han vill se människor växa och har mod och vilja att se sin egen roll i andra människors växande.

- Hur kan jag bidra till att den här människan växer?

- Hur kan jag uttrycka mig så att människor inte går i försvar och protest till det jag säger?

- Hur kan jag möjliggöra lösningar på situationer och inte låsa fast dem?

 

Hon/han vet att det det bara finns en enda person vi kan ändra på om vi inte är nöjda med en situation! 

 

Kontakta oss för att berätta mer och svara på just dina frågor!